ვსრიალებთ

19 ოქტომბერი 2021
19 ოქტომბერი 2021
19 ოქტომბერი 2021

ვსრიალებთ

I am writing this text on Thursday night. Then there are elections. The elections will be held peacefully and properly, and the tabula will be released the next day.

Now discussing the platforms of mayoral candidates is politically irrelevant, so I would like to use one example to talk about illness. I call this sickness surface sliding.

For several months, there was an active repetition of election promises, and no one thought of doing something simple in the public space: Ganekhila, Daetvaala, Gaeananalizeb. These are the ideas that politicians so abundantly offered us.

Neither in the family nor in the yard did anyone lose his head with this analysis. However, there were many arguments. But don't you say "let's count" - it's a shame. That is, we are in the old system of counting - one, two, many. Ten, five, free.

That is, we responded to their superficial slogans with proper superficiality. After all, both of us - candidates and voters - are children of fortunate Georgia.

Georgia is so slippery. We slide on the ice surface.

For example, let's take gas for five whites, electricity for ten whites, water for free - or vice versa? Gas for free, electricity for 5 whites, water for 10 whites? (It's good that there are numbers like this - it will be easier for people to count. So it is thought of by a very caring person).

Which of us reached for the calculator? Who called a familiar specialist - explain to me, is this calculation correct or not?
Or I will employ at least one person from each family! Who came up with the question - how? If it's not a secret, tell us too.

Let's slide!

So what is important? What kind of mayor (MP, president, council member) do we want? Are we interested in his ideas? Does it promise something realistic? will be able to do

Or are we more interested in his size, weight, cheek or vice versa, soft voice or facial expression?

His background, his athleticism, his attire, his facial expression?

ენების ცოდნა, დედის გვარი, ვაკელია თუ პლეხანოველი?

ერთხელ ნახევრად სახუმარო ინტერნეტ-გამოკითხვა ჩავატარე - როგორი პრეზიდენტი სჭირდება საქართველოს. ბევრი პროვოკაციული და არასერიოზული კითხვა იყო. რამდენიმე კითხვაზე აზრები მნიშვნელოვნად გაიყო.

შეიძლება თუ არა, პრეზიდენტი იყოს ოფლიანი? ამ კითხვამ გახლიჩა გამოკითხულები ორ თითქმის თანაბარ ნაწილად - 54 % თვლიდა, რომ შეიძლება, და 46% - რომ არა.

გასაგებია, რომ დემოკრატიას ახლა ვსწავლობთ, ისტორიული გამოცდილება არ გაგვაჩნია, და, როგორც იყო ნათქვამი, ეს ლობიოს ჭამა არ არის.
მეორე მხრივ, 20 წელი ცოტა დრო არ არის, სრიალის გარდა კიდევ რამის სასწავლად.

15 years ago we bought a large package of shares of a chemical enterprise in Russia. The enterprise was without money. We considered a lot - where are the funds wasted, where are the inefficiencies. The journalist asked the director of the factory - what can he tell us about the new shareholders. Also, they are good guys, all of them are accountants. I asked - why accountants - I said. He answered - well, who are you, you are holding a calculator in your hand, and you count, count, count.

It's true, they tell me, it's a shame for a man to use a calculator in Georgia. That is, the weapon is good. Cigarette - Mosula, calculator - shameful. Sliding came, indentation - no.

People! Let's take a calculator, it will come in handy if we count something.

Otherwise we will be skating on ice.

Water is free.

Source: Tabula

The Ultimate Link Directory for SEO Free Netflix, Free prime video and much more Best Chat forum for freebies and giveaways Most Secure Cloud free Secure Video Sharing platform free Earn upto 20$ a day Buy digital products for cheap Download wordpress themes and plugins free Themes Ultimate movies and web series