შენი სანდო მოკავშირე

თავისუფლებისთვის ბრძოლაში

შენი სანდო მოკავშირე თავისუფლებისთვის ბრძოლაში

შემოგვიერთდი

დაგვეხმარეთ, უკეთ გავიგოთ და გამოვხატოთ თქვენი შეხედულებები

თქვენ მიერ შეყვანილი მონაცემები შეინახება პარტიის ბაზაში და სრულად იქნება დაცული, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

ამბები

ამბები