რატომ არის სავალდებულო გენდერული კვოტირება ძალიან ცუდი იდეა?

14 სექტემბერი 2021
თავისუფლების ინსტიტუტი

სალომე ხვადაგიანი

14 სექტემბერი 2021
14 სექტემბერი 2021

რატომ არის სავალდებულო გენდერული კვოტირება ძალიან ცუდი იდეა?

Today, the Constitutional Court is considering a lawsuit about gender quotas - European Georgia, the candidates of the City Council list and the voter freedom institute are appealing against mandatory gender quotas. The plaintiffs have one thing in common - we believe that the gender quota is a bad idea if the goal is to empower women and increase their involvement in politics.

Imagine being a female candidate in a country where there are a thousand stereotypes against women, it's a challenge to be taken seriously, you have proof that you can do things, that your word has weight, that your plan will work better than others.

And while you argue that your opinion is really worth listening to, that you should be evaluated independently of your gender, and that your skills define your place in society, not your father, uncle, husband and lover, mandatory gender quotas come and, in the name and purpose of caring for you, officially formalize women against stereotypes and further hinders the emancipation of women.

Being called out for being listed because of quotas is not the worst thing that happens to us women because of quotas.

The area of ​​competition for female candidates in the electoral list of the City Council is limited by issuing quotas. The obligation to include one different gender in each top three forces the parties to distribute the women in the party across the list. To get into the top three, female candidates have to beat only women. If there are 4 women ahead of you in the party, then your chances are at best thirteenth on the list, not, say, fifth. If your party actually only has a chance of getting 5-6 people in, you will definitely be left out due to mandatory gender quotas. In 2017, European Georgia recruited 2 members to the Khashuri City Council, both women. If there were quotas, it is likely that one of these women would have fallen back on the list and lost the chance to enter the city council.

When we talk about real influence and power in a party, it is important to ask - who has the power and how will quotas redistribute influence to those who would not have been on the list without quotas?

In the majority of parties, the compiler of the list has power. It is mimetic to think that the compiler's obligation to include every third woman in the list somehow ensures the influence of women and the increase of their role in the decision-making process. The problem is indeed the undemocratic way of drawing up the list, the concentration of power in the hands of one or, at best, a few people, but quotas will not contribute to the distribution of power and the real increase of representation. On the contrary, if you only increase the number of candidates who are formally in the election lists.

Some of the parties, including European Georgia, are trying to develop intra-party competition mechanisms and thus make the process of drawing up a list more competitive, open and democratic. Instead of promoting similar mechanisms, by imposing gender quotas, internal party competition and, accordingly, the area of ​​promotion is primarily limited to women. Thanks to quotas, women only compete with women and men compete with men.

კვოტები ქალთა გაძლიერებას არ უკავშირდება. რუანდას ქვედა პალატაში 80-იდან 49 ადგილი ქალს უკავია, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ქალთა წარმომადგენლობა 50%-ია არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, თუმცა, ამ ქვეყნებში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა ბევრად მძიმეა, ვიდრე მაგალითად გერმანიაში, სადაც პარტიები თავად ირჩევენ ექნებათ თუ არა გენდერული შიდაპარტიული კვოტა და სასამართლომ დაამტკიცა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღება არაკონსტიტუციურია.

ჩვენივე სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, რაც მეტად იზღუდება ადამიანის უფლებები, მით მაღალი მოთხოვნები უნდა გვქონდეს ასეთი ინტენსიური ჩარევის გასამართლებლად. გენდერული კვოტები არამარტო ინტენსიური ჩარევაა პარტიის საქმიანობაში, არამედ არც შედეგს გვაძლევს - ზედაპირული და ფასადურია, უფრო მეტიც, ქალების რეალური გაძლიერების წინააღმდეგ მუშაობს. სარჩელში სადავო ნორმები აუარესებს პარტიის წევრის წარმატების შანსს, რადგან სქესის გამო შეიძლება ვერ დაიკავოს მისთვის სასურველი ადგილი სიაში; უფრო მეტიც, არასწორად შედგენილი სიის გამო პარტია შეიძლება სრულად მოიხსნას არჩევნებიდან.

ამასთან, გენდერული კვოტები გვაძლევს რეალობის დამახინჯებულ სურათს. სავალდებულო კვოტირების შემოღებამდე თვითმმართველი ერთეულების საკრებულოებში ქალთა წარმომადგენლობით შეგვეძლო კონკრეტულ რეგიონში ქალთა უფლებრივი, სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ გვემსჯელა. მაგალითად, 2014 წლის არჩევნების შემდეგ, ოზურგეთში ქალთა წარმომადგენლობა 47 % იყო, ამბროლაურში და ხულოში კი 3-4%-მდე. როდესაც შედეგები რეალობას ზედმიწევნით ასახავს, პრობლემის დანახვა მარტივია და მასთან ბრძოლის კონკრეტული რეგიონისთვის შესაბამისი სტრატეგიაც უფრო ეფექტურად დაიგეგმება. კვოტებით ხელოვნური გათანაბრება პრობლემას პრობლემად ტოვებს, ხოლო საკითხზე მომუშავე ადამიანებს კი რეალური სურათის დანახვის და მასზე სწორად რეფლექსირების შანსს ართმევს.

There is a lot to be done to empower women in this country. We weaken them with quotas, not help them. Facade, unconstitutional and damaging norm is a very bad idea and it should be abolished.

The Ultimate Link Directory for SEO Free Netflix, Free prime video and much more Best Chat forum for freebies and giveaways Most Secure Cloud free Secure Video Sharing platform free Earn upto 20$ a day Buy digital products for cheap Download wordpress themes and plugins free Themes Ultimate movies and web series