ამბები

ბოკერია უკრაინაზე: ტყუილია, როცა მთავრობა ამბობს, რომ ახლა უნდა ჩავწვეთ და ასე გადავრჩებით

12 თებერვალი 2022
ბოკერია უკრაინაზე: ტყუილია, როცა მთავრობა ამბობს, რომ ახლა უნდა ჩავწვეთ და ასე გადავრჩებით

"Unfortunately, as expected, the morally shameful and pragmatically destructive steps for the future of the country by the Ivanishvili regime continue, i.e., positioning itself to distance itself from the confrontation between the free world and Putin's Russia on the Ukrainian front.

This position is explained and sold to the citizens by the fact that they are pragmatic and wary of Georgia, and this is an effective message for the government's propaganda, but at this time it is a shameless lie.

This lie implies that, leaving Georgia aside, it depends on any actions of Ukraine whether Putin will be aggressive or not - as if Putin is a petulant child and if we don't get in his eyes, he won't attack us.

This is nonsense. If we are not effective now, and this government is the opposite of effective, then we, first of all, increase security risks and at the same time reduce the chances of getting out of this quagmire.

Under the conditions of such a government, we may, like in the 90s, miss another historic opportunity and sacrifice generations to the danger of life, the restriction of freedom and the failure to become a normal country.

Obviously, no normal person wants aggression from Russia, but when your own government tells you that we have to burn it now and survive, that is a lie.

It is our duty to explain to everyone that this is a lie. In addition to the moral shame, there is pragmatically cheating and fooling people."

It's a giga poker

The Ultimate Link Directory for SEO Free Netflix, Free prime video and much more Best Chat forum for freebies and giveaways Most Secure Cloud free Secure Video Sharing platform free Earn upto 20$ a day Buy digital products for cheap Download wordpress themes and plugins free Themes Ultimate movies and web series