დავით ბაქრაძე, ევროპული საქართველოს ტყიბულის მერობის კანდიდატ, რუსლან ჯულაყიძესთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდა

დავით ბაქრაძე, ევროპული საქართველოს ტყიბულის მერობის კანდიდატ, რუსლან ჯულაყიძესთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდა

სდა

დასდა

ასდს